Pevnostný systém Komárna

18

Jeden z najnedobytnejších obranných komplexov svojej doby obopína mesto Komárno. Ide o najväčšiu pamiatku svojho druhu na Slovensku, ktorá je svojím rozsahom unikátna aj z európskeho hľadiska. Je najväčšou fortifikačnou stavbou bývalej Rakúsko-uhorskej monarchie. Aj preto je zapísaná v predbežnom zozname svetového dedičstva UNESCO. Pevnosť odolala v minulosti aj stotisícovej armáde tureckého pašu.