Pevnostný systém Komárna

18

Jeden z najnedobytnejších obranných komplexov svojej doby obopína mesto Komárno. Ide o najväčšiu pamiatku svojho druhu na Slovensku, ktorá je svojím rozsahom unikátna aj z európskeho hľadiska. Je najväčšou fortifikačnou stavbou bývalej Rakúsko-uhorskej monarchie. Aj preto je zapísaná v predbežnom zozname svetového dedičstva UNESCO. Pevnosť odolala v minulosti aj stotisícovej armáde tureckého pašu.

Komárňanský pevnostný systém bol najväčším a najsilnejším pevnostným systémom bývalej rakúsko-uhorskej monarchie. V súčasnom Maďarsku a na Slovensku ju na dvoch brehoch Dunaja tvoria, v Komárne centrálna pevnosť, päť bašt Palatínskej línie, dve bašty a štyri hrady Váhskej línie a v Komárome (HU) pevnosť Monostor, Igmánd a pevnosť Hviezda.

Časti komárňanského pevnostného systému sú Starý hrad (z 16. storočia), Nový hrad (z 17. storočia) a kasárne, ústredie a muničný sklad (z 19. storočia).

Do Komárňanského pevnostného systému sa zmestilo 200 000 vojakov.

Obrovský systém opevnenia odolal obkľúčeniu storočí, a to naznačuje kamenná panna a nápis umiestnený na bašte Madony: NEC ARTE NEC MARTE - Ani ľsťou, ani silou.

Ďalej odporúčame