Socha Béni Egressyho

2

V septembri 1849 bol Béni Egressy medzi obrancami Komárňanskej pevnosti, ako generálny poručík. Práve tu napísal Klapka pieseň (Klapka-induló). Po vojny za nezávislosť bol prepustený s azylom od Györgya Klapku a vrátil sa na scénu.

V roku 170. výročia maďarského národnooslobodzovacieho boja v rokoch 1848/1849, bola 15. septembra 2018 slávnostne odovzdaná vedľa Komárňanskej pevnosti, takmer trojmetrová socha Béni Egressyho, dielo sochára Jánosa Nagya.

Postavenie sochy iniciovalo Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie a podporil ho Kruh priateľov starých študentov a učiteľov maďarského gymnázia v Komárne. Bronzová socha je päťštvrtina jedného človeka, ktorá bola odliata v maďarskom meste Móri.


94501 Komárno Hradná