Socha Béni Egressyho

2

Socha Béni Egressyho bola 15. septembra 2018 slávnostne odovzdaná vedľa pevnosti v Komárne.

V roku 170. výročia maďarského národnooslobodzovacieho boja v rokoch 1848/1849 bola v Komárne slávnostne odovzdaná takmer trojmetrová socha Béni Egressyho, dielo sochára Jánosa Nagya.

Postavenie sochy iniciovalo Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie a podporil ho Kruh priateľov starých študentov a učiteľov maďarského gymnázia v Komárne. Bronzová socha je päťštvrtina jedného človeka, ktorá bola odliata v maďarskom meste Móri.