Socha sv. Jána Nepomuckého

2

Vedľa katolíckeho kostola, asi tridsať krokov od pomníka padlých v I. svetovej vojne stojí na mramorovom podstavci ( mramor je z obce Süttő v MR) pieskovcová socha sv. Jána Nepomuckého.

Zdroj: https://www.iza.sk/

Foto: László Szeder, Wikipedia

94639 Iža Podzáhradná

Ďalej odporúčame