Bývalý kaštieľ rodiny Sarvassyovcov

2

V západnej časti obce pri hrádzi Dunaja sa nachádza kaštieľ, ktorý v 2. polovici 18. stor. dala postaviť pravdepodobne rodina Missicsovcov.

V 1. polovici 19. stor. tento majetok prešiel do rúk rodiny Kollerovcov, od nich veľkostatok kúpil statkár Fridmann. Od neho kaštieľ s majetkom kúpil r. 1890 Sándor Szarvassy, ktorý dal r. 1894 budovu obnoviť a romanticky prestavať. Pri kaštieli bol rozšírený pôvodný park. Po ňom budovu do r. 1942 vlastnil jeho syn Imre Szarvassy. Od r. 1959 je v upravenej a nadstavanej budove umiestnené Stredná Odborná Škola.

Je to pôvodne prízemná budova na pôdoryse s tvarom L. Na východnej strane hlavného krídla bola poschodová vodárenská veža zakončená kuželkovou balustrádou. Podobne bola riešená vstupná brána do dvora budovy a vstupné západné priečelie. Hlavná deväťosová fasáda bola členená obdĺžnikovými oknami v šambránach s nadokennými rímsami s klenákom. Stredný trojosový rizalit mal okná s polkruhovým zakončením a sám bol zakončený rovným štítom. Nárožia budovy boli zdôraznené bosážou. Pri poslednej prestavbe a nadstavbe kaštieľa o poschodie a neskorších prístavbách budova úplne stratila svoj pôvodný výzor. Vo zvyšku pôvodného parku sa zachovala plastika roľníčky, dielo Szarvassyho švagrinej, kamenná obruba bývalej fontány, na ktorej sú reliéfy štyroch ročných období a časť konštrukcie bývalej pergoly. Vedľa kaštieľa sa nachádza vzhľadovo podobná budova bytov správcu veľkostatku a služobníctva, v poschodovom rizalite mal Imre Szarvassy pozorovacie prístroje meteorologickej stanice. Pri kaštieli vo dvore sa zachovala časť pôvodného kovaného oplotenia s bránou. Prakticky v bývalom Szarvassyho parku si dal r. 1908 postaviť secesný kaštieľ dr. Pál Kuzmik, Szarvassyho švagor, ktorý ho využíval ako letnú rezidenciu. Okolo r. 1935 bola budova moderne upravená. Od r. 1956 skonfiškovanú budovu užívala správa POU a od r. 1961 bolo v nej umiestnené OÚNZ OZS Kravany nad Dunajom. Od r. 1970 je budova vlastníctvom rodiny Pintérovej. V 30. rokoch 20. stor. v ateliéri, ktorý stál v zadnom rohu záhrady kaštieľa tvoril maliar holandského pôvodu Hubert Sweets Sparock, manžel Lívie Kuzmik.

Kaštieľ je poschodová budova na obdĺžnikovom pôdoryse. Hladké fasády členia trojdielne okná s podokennou rímsou. Západná fasáda má polygonálny rizalit členený na ohyboch lizénami, na ktorom je terasa. Na juhovýchodnom nároží je loggia, v strede prízemia hlavnej fasády je arkier s veľkým oknom. V kaštieli sa čiastočne zachovalo pôvodné zariadenie.

Zdroj: http://www.kravany.com/

Foto: László Szeder, Wikipédia