Drevená zvonica

2

Nakoľko tunajší rímskokatolícky kostol bol postavený bez veže, v jeho blízkosti v starom cintoríne bola v 18. stor. postavená drevená zvonica. Dnešná zvonica pred kostolom bola postavená r. 1926. Jej spodná časť je murovaná, horná zbitá z dosák a je zakončená plechovou ihlancovou strechou s krížom. Vo zvonici sú dnes zavesené dva bronzové zvony. Jeden zo zvonov bol darom rímskokatolíckych veriacich z Kravian nad Dunajom a vyliala ho firma bratov Fischerovcov v Trnave r. 1920. Druhý zvon bol r. 1928 vyliaty u zvonára Lőrinca Wellnera za pôsobenia farára Imre Ambríka, najviac naň milodarmi prispel János Szota. Tieto zvony nahradili staré zvony, ktoré boli počas I. svetovej vojny (1914–1918) zhabané na vojnové účely (odlievanie kanónov).

Zdroj: http://www.kravany.com/

Foto: László Szeder , Wikipédia

94636 Kravany nad Dunajom Kravany nad Dunajom 141