Múzeum bábik

2

Výstavu bábik si môžete pozrieť v malej obci Búč, v okrese Komárno. Vystavených je viac ako 50 zmenšených kópií bábik tradičného ľudového odievania z regiónov južného Slovenska a je pekným príkladom záujmu o etnografiu maďarskej menšiny na Slovensku.

Príprava rodín z bábik, predstavujúcich charakteristický ľudový odev maďarského etnika na južnom Slovensku sa začala v roku 1998. V múzeu je nateraz sústredený neuveriteľný počet 350 bábik, plus ďalších šesťdesiat kusov človečích miniatúr zo slovenských, rumunských, poľských a maďarských regiónov. Aj keď zachytáva len kroje z území obývanými maďarskou menšinou, cenná je aj z etnografického, aj z umelecko-spoločenského hľadiska.

+421 917 791 924
+421 35 77 76 413
946 35 Búč Hlavná 5