Kaplnka Géza

2

Cintorín slúži rovnako pre katolíkov, reformovaných i evanjelikov. Pri čistení cintorína boli zachované staré kamenné pomníky, ktoré boli uložené medzi stromy po obvode cintorína.

V prednej časti cintorína sa nachádza Dom smútku, ktorý navrhol Ferdinand Kurucz.

Na vyvýšenej časti cintorína sa nachádza kaplnka rodiny Kuruczovej – „Géza kápolna“.

Vľavo od nej stojí pomník Lujzy Kuruczovej, ktorý zhotovil János Nagy.
Za kaplnkou, na najvyššom bode cintorína stojí hlavný kríž. Pred ním sú pochovaní farári .
Nádai Koloman (1884-1956), Jánoki Karol (1782-1840). Samotný hlavný kríž pochádza z roku 1788, je zhotovený z mramoru zo Süttő v barokovom štýle. Oblúk z liatiny je z neskoršej doby.

Ako zaujímavosť musíme spomenúť biele drevené kríže, trojuholníkového tvaru s malou strieškou. Takéto sa pravdepodobne inde nenachádzajú.

Druhý hlavný kríž cintorína je takisto zhotovený z mramoru zo Süttő a je na ňom nápis „Dal zhotoviť farár Pongrácz Ferenc v roku 1878“.

Zdroj: https://www.iza.sk/

Foto: László Szeder, Wikipedia

94639 Iža Ďatelinová