Bývalý kaštieľ rodiny Lángovcov

2

V susedstve kúrie Hroššovcov sa nachádza hmotovo najväčší kaštieľ obce, ktorý bol v poslednej štvrtine 19. stor. postavený Sándorom Braunom a manželkou Józsou Hazai. Od nich r. 1899 kaštieľ odkúpil István Kobek, r. 1905 ho získal dr. Kálmán Fodor s manželkou grófkou Jozefínou Berchtold a od r. 1910 tu býval dr. Tibor Weszely s manželkou barónkou Jeanne Baich. R. 1917 majetok s kaštieľom odkúpil budapeštiansky továrnik Gustáv Láng a budovu dal upraviť v secesnom štýle a zjednotiť. Láng budovu užíval ako letné sídlo. Majetok a kaštieľ bol skonfiškovaný r. 1945 a od r. 1953 je tu internát Strednej Poľnohospodárskej Školy. Pôvodný kaštieľ sa skladal z dvoch prízemných budov s pôdorysom s tvarom L, keď ich dve hlavné fasády z dvorovej strany boli spojené drevenou pilierovou chodbou. Celý kaštieľ prestavbou zjednotil Gustáv Láng, keď sa pôvodná poschodová vodárenská veža stala aj vstupným objektom. Kaštieľ o poschodie bol nadstavaný až v 50. rokoch 20. stor., keď v podstate bola zachovaná jeho pôvodná architektúra. Hladké fasády budovy členia obdĺžnikové okná v šambránach s tromi klenákmi, nárožia sú zdobené kvádrovaním. Parková fasáda má nárožný plytký rizalit, dvorová stredný rizalit zakončený trojuholníkovým štítom. Časť parkovej fasády s bývalou terasou je zakončená rovnou atikou zdobenou zuborezom. V nádvorí kaštieľa je štýlová budova technického vybavenia a kamenná obruba studne z poslednej štvrtiny 19. stor.

Zdroj a foto: http://www.kravany.com/