Klapka György szobra és a városháza

2
„A Nádor-utcza alsó része a Klapka-térre vezet, mely a szabadságharcz jeles tábornokától és Komárom hős védőjétől nyerte nevét, s melyen Klapka György szobra áll. A szobor Róna József szobrász terve szerint készült; a főalak magassága 3 méter, a talapzat 4.20 méter, úgy, hogy az egész szobor magassága, a föld színétől számítva, 7.20 méter. Díszes vasrácscsal van bekerítve. Maga a szobor 56,000, a kerítés 984 koronába került, mely a budapesti Klapka-síremlék felállítására gyűjtött összegből fenmaradt feleslegből, Komárom város hozzájárulásából, az egyes törvényhatóságok területén eszközölt gyűjtésekből és a törvényhatóságok adományaiból nyert fedezetet. Az igen sikerült szobormű leleplezése 1896. évi november hó 10-ikén, nagy ünnepségek kíséretében ment végbe.”

– olvashatjuk a szoborról Borovszky Samu 1907-ben született Magyarország vármegyéi… című monográfiájában.

Képeslap 1925-ből

A szobor a II. világháború végéig díszítette a Városháza előtti teret. 1945 októberében a csehszlovák hadsereg katonái a szobrot elszállították a főtérről, majd húsz évig hevert a komáromi erődben. Végül 1965-ben Komárom várossá nyilvánításának 700. évfordulóján ismét felállították, de nem a Városháza előtti eredeti helyén, hanem az Anglia-parkban.

A Klapka-szobor 1939-ben. Forrás: Fortepan

A Klapka-szobor 1939-ben. Forrás: Fortepan

Eredeti helyére, a város főterére a rendszerváltást követően, 1991-ben került vissza.

945 01 Komárno Námestie generála Klapku

Kapcsolódó