Klapka György szobra és a városháza

2

„A Nádor-utcza alsó része a Klapka-térre vezet, mely a szabadságharcz jeles tábornokától és Komárom hős védőjétől nyerte nevét, s melyen Klapka György szobra áll. A szobor Róna József szobrász terve szerint készült; a főalak magassága 3 méter, a talapzat 4.20 méter, úgy, hogy az egész szobor magassága, a föld színétől számítva, 7.20 méter. Díszes vasrácscsal van bekerítve. Maga a szobor 56,000, a kerítés 984 koronába került, mely a budapesti Klapka-síremlék felállítására gyűjtött összegből fenmaradt feleslegből, Komárom város hozzájárulásából, az egyes törvényhatóságok területén eszközölt gyűjtésekből és a törvényhatóságok adományaiból nyert fedezetet. Az igen sikerült szobormű leleplezése 1896. évi november hó 10-ikén, nagy ünnepségek kíséretében ment végbe.”

– olvashatjuk a szoborról Borovszky Samu 1907-ben született Magyarország vármegyéi… című monográfiájában.

Képeslap 1925-ből

A szobor a II. világháború végéig díszítette a Városháza előtti teret. 1945 októberében a csehszlovák hadsereg katonái a szobrot elszállították a főtérről, majd húsz évig hevert a komáromi erődben. Végül 1965-ben Komárom várossá nyilvánításának 700. évfordulóján ismét felállították, de nem a Városháza előtti eredeti helyén, hanem az Anglia-parkban.

A Klapka-szobor 1939-ben. Forrás: Fortepan

A Klapka-szobor 1939-ben. Forrás: Fortepan

Eredeti helyére, a város főterére a rendszerváltást követően, 1991-ben került vissza.

A mai teret egy tó helyén hozták létre, amely a várárok mélyebb részén maradt, korábban a középkori város falait védte. A kiszáradt tó helyén piacot hoztak létre. Északi oldalán, már a 17. század végén, volt egy ház, amelyet a városi tanács üléseire használtak. 1725-ben átépítették és burkolólapokkal borították. Az 1763-as földrengés okozta nagy károk után 1766-ban helyreállították, majd a következő évben réz tetővel ellátott tűzvédelmi toronnyal egészítették ki, amelynek tetejére a Habsburg monarchia jelképét, egy kétfejű ón sasot helyezték el. Az 1848-as tűzvész után az épületet ismét felújították, de ki kellett bővíteni, így 1875-ben egy emelettel feljebb emelték, és új őrtornyot kapott, amely a városházát hozta létre abban a formában, ahogyan ma ismerjük.

Az épület ma is a városháza székhelye. Az 1848/49-es huszár alakja jelenik meg a tornyának ablakában 1999. szilvesztertől minden nap 10 és 16 óra között, közben a Klapka-indulót hallhatjuk, amelyet a helyi várvédők zenekarmestere, Egressy Béni komponált az utolsó győztes csata után 1849 augusztusában.

945 01 Komárno Námestie generála Klapku

Kapcsolódó