128 éve adták át a forgalomnak a komáromi hidat

1892. szeptember 2-án éjfélkor nyitották meg a forgalmat a komáromi hídon.

A Gazdasági Mérnök 1892. évfolyamában olvashatjuk:

"A híd építése a szerződés jóváhagyása után 1891- évi május hó elején vette kezdetét és 1892. évi augusztus hó elején elkészült, úgy hogy a hid megnyitását megelőző helyszíni szemle és próbaterhelés 1892. évi augusztus hó 17 — 25-ike között megtartható volt és ennek kedvező eredménye alapján a hid f. é. szeptember hó 2. és 3-ika közötti éjfélkor a forgalomnak átadatott. A hid építéséhez felhasználtatott összesen faragott gránitkő 535 m3, faragott mészkő 620 m3, vagdalt mészkő 870 m3, terméskő 26500 m3 s földanyag a feljárókhoz 60,000 köbméter, végül vasanyag összesen 2406 tonna. A vasszerkezet teherbíró képessége fo- lyóterhenkint 85 5 métermázsa s a hid a fentebb jelzett és nagy szigorral végrehajtott terhelési próbát kitünően kiállotta.
A hid minden tekintetben kitünően sikerültnek mondható s teljes elismerést érdemelnék érte úgy szellemi megalkotója és az építés derék vezetője, nevezetesen Czekélius Aurél műszaki tanácsos és Zsedényi Gyula kir. főmérnök, valamint a hid vasszerkezetének mesteri készítője a m. kir. államvasutak gépgyára, nemkülönben az épités végrehajtásával megbízva volt Gregersen G. és fiai kiváló budapesti vállalkozó czég, mely a hídépítés terén méltán európai hírnévnek örvend. Maradandó érczés kő-emléke e hid szakavatott munkálkodásuknak, mely méltán számot tarthat a közelismerésre. "

A híd történetéről részletesen: https://www.visitdanube.eu/hu/reszletek-1/erzsebet...


Kapcsolódó