Bencés rendház és kollégium

2

A barokk épületegyüttest a 17. században a jezsuiták építtették. A 19. században a bencés rend átépíttette, és rendházként és gimnáziumként működtette. A napóleoni háborúk ideje alatt katonai kórház volt. A II. világháború után a hajógyár szaktanintézetének diákotthonaként funkcionált.

A Pannonhalmi Főapátság tulajdonaként jelenleg a bencés rend monostora. Az épület homlokzatán domborművel díszített tábla hirdeti az itt tevékenykedő neves bencés tanárok emlékét. A 20. században emelt iskolaépületben számos kimagasló tehetségű tanár és diák tevékenykedett.

A pedagógusok sorába tartozik többek közt Baróti Szabó Dávid költő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Vaszary Kolos és Szénássy Zoltán helytörténész.

Az itt tanuló diákok közül kiemelkedik a stresszelmélet kidolgozója, Selye János, továbbá Feszty Árpád festőművész és az újabb korban Kaszás Attila színész.

Kapcsolódó