Bývalý kláštor jezuitov a benediktínov

2

Súbor barokových budov postavili jezuiti v 17. storočí. Benediktínska rehoľa nechala komplex v 19. storočí prestavať a ďalej slúžil, ako rehoľný dom a gymnázium. Počas napoleonských vojen bola v budovách nemocnica.

Po II. svetovej vojne fungovali ako internát pre učňovskú školu, ktorá patrila lodeniciam.

Momentálne je vo vlastníctve Hlavného opátstva v Pannonhalme, Maďarsko a slúži, ako kláštor benediktínskej rehole. Na jeho priečelí sa nachádza reliéfmi zdobená pamätná tabuľa, ktorá hlása mená bývalých významných benediktínskych učiteľov.

V budove, ktorá bola postavená v 20. storočí, boli činní mnohí výnimočne talentovaní učitelia a študenti. Medzi pedagógov patril okrem iných aj básnik Dávid Baróti Szabó, člen Maďarskej akadémie vied, Kolos Vaszary a regionálny historik Zoltán Szénássy. Spomedzi tunajších študentov vyniká vypracovateľ stresovej teórie, János Selye, ďalej maliar Árpád Feszty a z novšej doby herec Attila Kaszás.