Ilyen volt az izsai római erőd 1865-ben

Rómer Flóris 1865-ben régészeti feltárást végzett a Dunamente római erődítményeinél. A kutatás során ellátogatott Izsára is. A látottakról 1865. november 27-én számolt be a Magyar Tudományos Akadémia ülésén.

A római erőd nyomai Izsán (részlet)

Rómer Flóris élménybeszámolója:


"
A délutáni időt arra használtam, hogy Kún Miklós úrral, ki a kövek mérésénél és fejtegetésénél igen kedves szolgálatot tett, a Dunán túl levő római sánczokat is megtekintsük. A Pannoniával szemközt fekvő, azonban annak ész.-keleti szögleténél mintegy 100 öllel alább, Izsa felé elterülő földgátony, melyet ma Leányvárnak hínak, valódi római sánczolt tábor. Ez a Duna partjától mintegy 40 ölnyire fekszik, a széles árkok betemetvék, a töltés többnyire behiizva és a gazdaság számára le van foglalva. A délnyugati sarkon a kőfejtők egy gödröt nyitottak, melyben a 4'-nyi széles kerektorony falát látni lehet. A sáncznak hossza 80°, szélessége 80°, s így ezen váracs, az eddig általam a Dunának túlsó partján találtak között legnagyobb terjedelmű, miről, ha a Pannóniai táborra következtetni szabad, ennek mindenesetre Duna mentében a legtekintélyeseb hadi telepítvénynek kellett lennie.
Nem csak a váracs alakja, a kőragasz neme, hanem maguk a cseréptöredékek, és a kalász idomú kőrakás, mely az ó-szőnyi partépítéseken gyakran föllelhető, bizonyítják azt, hogy e helyen római előőrség állott.

Római kori lelet Izsán, a Kelemantia római kori és néprajzi múzeumban

Ma a Leányvárnál előkerült római leletek egy részét az izsai múzeumban láthatjuk. Izsa nem messze fekszik Komáromtól, érdemes a Dunamentére tervezett kirándulást úgy tervezni, hogy programba bekerüljön a múzeum és az ókori tábor megtekintése is.

Bővebben: https://www.visitdanube.eu/hu/reszletek-1/kelemantia-romai-erod-romjai

Forrás: Archeológiai Közlemények 1866. évfolyam 6. sz. 155.old.

Kapcsolódó