Szent Mihály arkangyal római-katolikus templom

2

A katolikus templom, amely valószínűleg a XVI.században épült fel, főtengelye kelet-nyugali irányban fut, egyhajós, szentéllyel, a déli oldalon hozzáépített sekrestyével. A templom Szent Mihály arkangyal nevét viseli.Ajtaja kétszárnyú, mennyezete egyenes, bibliai jelenetekkel díszített.

A főoltár és a szószék a 18.század hetvenes éveiben épült. A templom belső berendezésének e két remeke rokokó stílusban készült. A templom főoltárán Szent Mihály barokk képe a főkép 1883-ból. A mellékoltár Nepomuki Szent János nevét népszerűsíti, valószínűleg a 18.század második felétől. A szószéket a sekrestyéből lehet megközelíteni, jobbra tőle a Lourdes-i Szűz Mária szobra. A főhomlokzat háromtengelyes. A torony négyszögű, tetőzete gúla alakú, tetején kereszt található. A templom első homlokzatán vízrajzi magasságjegy található 1895-ből. Egyes templomrészleteket a központi műemléki hivatal is jegyzékébe vett.

A templom történetében fontos az 1599-es év, amikor a későbbi erdélyi fejedelem, Bocskai István hajdúi a községen áthaladva, csaknem teljesen szétrombolták a római katolikus templomot. Felújítására csak jóval később, 1721-ben került sor, de 1760-ban és 1773-ban a földrengések ismét jelentősen megrongálták. Végérvényesen 1774-ben állították helyre. Eredeti boltíves mennyezetét egyszerű simával cserélték fel, tehát a mai templomnak nincs sajátos építészeti stílusa.

Forrás: https://www.iza.sk/

Kép: Szeder László, Wikipédia

94639 Iža Ďatelinová

Kapcsolódó