Ilyen verset írt Jókai Mór hét évesen Komáromban

Jókai Mór a legelső "irodalmi alkotásait" hét évesen írta, 1832-ben, az egyik éppen március 16-án.

A Jókai család padja a református templomban ma is látható

Ez pedig nem más, mint egy köszöntő tanára, Székely Sándor névnapjára. Évtizedekkel később így emlékezik vissza róla Jókai:

„Volt az elemi iskolában egy kedves tanítóm, Székely Sándor, aki a lecke után sokszor ott tartott az iskolában, s mesélt nekem régi szép adomákat Mátyás királyról.”

A névnapi vers így hangzik:

"Éltesd uram Tanitómat,
Tartsd meg az én Rectoromat,
Hogy a jóra vezéreljen,
Hogy az ördög kárt ne tegyen
Az én lelkemben.”

Mikszáth Kálmán a vers kapcsán a Jókai Mór élete és kora című műben a vers keletkezésének lelki hátterére mutatott rá:

Valósággal érezzük azt a levegőt, mellyel a Jókay-ház telítve volt, szinte kicsengenek e picinyke felköszöntőkből ama zsoltárok, melyeket Jókayné asszony a pergő rokkája mellett énekel. E forma és hangulat uralkodik a gyermek lelkén s ezt veri vissza szárnyának első mozdulása. Kedves naiv utóirata van egy következő évi ilyen felköszöntő névnapi versecskének, melyben előfordul »Légy boldog jó atyám« s amelyet szépen leírva nyújtott át a következő alájegyzéssel: »Bocsánatot kérek kedves drága apám uramtól, hogy ‘te’-nek mertem szólítani, de ez a vers miatt van így.«

Ez pedig így hangzott:

Tartsd meg jó atyámat Isten;
Hogy az mindenben megintsen,
Ha dolgomban hibát
Hogyha lát.

Ebben a házban töltötte Jókai a gyerekkorát. Forrás: arcanum.hu

A nagy író gyerekkori otthona már nem áll, azonban a szülőházát mind a mai napig fel lehet keresni, ha Komáromban járunk.

Kapcsolódó