A hajdani Megyeháza

2

Az eredetileg 18. századi épületet 1813-ban klasszicista stílusban átalakították. Jelenleg a Komáromi Városi Hivatal irodái, valamint a Munka- és Szociális Ügyi Hivatal kihelyezett részlegei működnek falai között.

Az egykori vármegyeháza. Forrás: Kuny Múzeum képelapgyűjteménye

Az egykori vármegyeháza régi lépeslapon. Forrás: Kuny Múzeum

Borovszky Samu a 19. században így írt az épületről:

"A Klapka-térről juthatunk a Vármegye-utczába, mely a Nádor-utczával párhuzamosan jön le a város felső végéről és szintén a Klapka-térre torkollik. Ez az utcza, épp úgy, mint a Baross Gábor-, a Nádor-utcza és a Klapka-tér, tele van üzletekkel, kávéházakkal és vendéglőkkel. Ebben van a tágas, kétemeletes vármegyeháza, melyet a vármegyebeli nemesség emelt a maga költségén. Van szép udvara, melyen a fogház áll. Ez hajdan a megye kezelése alatt volt, de a kir. törvényszékek felállítása után az állam birtokába ment át és ma kir. törvényszéki fogház."

Kapcsolódó