Župný dom

2

Budovu, pôvodne z 18. storočia, prebudovali v roku 1813 v klasicistickom štýle. Momentálne v nej fungujú kancelárie Mestského úradu v Komárne a regionálne oddelenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Samuel Borovszky v 19. storočí takto píše o budove:

"Z Námestia gen. Klapku sa dostaneme na Župnú ulicu, ktorá prichádza z horného konca mesta paralelne s Palatínovou ulicou, a tiež vyúsťujedo Námestia gen. Klapku. Táto ulica, rovnako, ako ulica Gábora Barossa, Palatínova ulica a Námestie gen. Klapku, je plná obchodov, kaviarní a reštaurácií. Tu sa nachádza priestranný, dvojposchodový Župný dom, ktorý postavila miestna župná šľachta na svoje náklady. Disponuje pekným dvorom, kde stojí väznica, ktorá kedysi bola v správe župy, ale po zriadení kráľovských súdnych dvorov prešla do majetku štát. Dnes je kráľovskou súdnou väznicou."

Ďalej odporúčame