Prírodný park v Kravanoch nad Dunajom

2

Prírodný park pri kaštieli Lángovcov bol založený na prelome 19. a 20. stor. Tento historický park bol rekonštruovaný r. 1986 a prevládajú tu listnaté stromy nad ihličnatými, slabo sú zastúpené kroviny. Rastie tu niekoľko vzácnych druhov drevín.

Zdroj: http://www.kravany.com/

Ďalej odporúčame