Református templom

2

A református templom építésének éve 1871. Téglalap alaprajzú, belseje puritánságával tűnik ki: padok, szószék, úrasztala és harmónium. Vaspillérek tartják a mennyezetet. Az ablakai félkörívvel vannak befejezve.

A templomban elhelyezett táblák közül említést érdemel az I. világháború áldozatainak emléktáblája Az Izsai Református Gyülekezet Hősi Halottjai az 1914-ben kitört világháborúban, a következő felirattal:”Drága szent halottak messze idegenben, egy egész nemzet küld értetek imát, hogy a túlvilági fényes seregekben hős fejetek nyerjen méltó koronát”.

A másik táblát az 1938-45 évi II.világháború áldozatai emlékére készítették. A nevek után a következő felirat olvasható: Akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. Róma 14.8. Kegyelettel és szeretettel a ref.egyház Izsa, 1975.

A harmadik táblán a következők olvashatók: 1517-1917 október 31., a Szentháromság, egy örök igaz Isten Anyaszentegyháza, eredeti fundamentomra visszahelyezésének négyszázados emlékére: Más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, mely egyszer vettetett, mely Jézus Krisztus I.Kor.3.11.

Az úrasztala márványlapján felirat: Csináltatta Tóth Miklós 1887-ben. A karzat tartóoszlopai is márványból lehetnek, de le vannak festve.

Forrás: https://www.iza.sk/

Kép: Szeder László, Wikipédia

94639 Iža Iža 271

Kapcsolódó