Františkánsky kostol a kláštor

2

Zdroj: Borovszky: Kraje a mestá Maďarska a Nitrianský kraj (Kraje a mestá Maďarska, 1899)

PAX INTRANTIBUS - mier pre prichádzajúcich

To sa dá prečítať nad vchodom do františkánskeho kostola a kláštora v Nových Zámkoch, ktorý bol postavený v rokoch 1626 až do 1631 a vysvätil ho Péter Pázmány 24. mája 1631. V knižnici sa kedysi nachádzali dôležité kódexy ako Novozámocké, České, Thewrewkské. Pravdepodobne v tom čase mohol byť kostol kratšou stavbou so šindľovými strechami a kláštor bol oveľa menší ako v súčasnosti.

Po tom, ako Nové Zámky dostali do tureckých rúk, slúžil kláštor od roku 1663 ako byt pre tureckých dôstojníkov, kostol slúžil ako sklad a kostolná veža bola zmenená na minaret. V týchto časoch museli františkáni kláštor opustiť, ale podľa dochovaného dokumentu mohli „prosiť o mier“, zostať s ľuďmi, odtiaľto aj priezvisko priatelia. Keď Nové Zámky opäť padli do maďarských rúk, po roku 1685 kostol a kláštor zrekonštruoval a vysvätil milánsky františkánsky generál Péter Sorman.

Ďalšia veľká prístavba a obnova sa uskutočnila na konci 19. storočia. V 20. storočí bol kláštor niekoľkokrát vážne poškodený vojnami. Obeťou sa stala baroková výzdoba a niekdajšie barokové nápisy, ktoré sa všetky stratili.

Kompletná obnova a archeologický výskum kláštora sa začal v roku 1978. Archeologickými vykopávkami sa našla pôvodná brána pre vagóny na cestu do dvora a krypta pod kostolom, kde boli pochovaní obyvatelia radnice a kláštora. V budove kláštora bolo na istý čas umiestnené múzeum, teraz sa však úplne vrátila do vlastníctva františkánov. V súčasnosti poskytuje prácu mentálne a fyzicky postihnutých mladých ľudí s pomocou mníchov.

Zdroje:

- https://ujvariferencesek.eoldal.hu/cikkek/tortenet...

- Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi... 1899.

- http://muemlekem.hu/hatareset/Szent-Ferenc-templom...https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89rsek%C3%BAjv%C...

Foto: Wikipédia, Péter Pogány

+421-35 640 06 27
940 62 Nové Zámky Kostolná 1