Ferences templom és kolostor

2

Forrás: Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai Nyitra vármegye (Magyarország vármegyéi és városai, 1899)


PAX INTRANTIBUS - békesség a betérőnek

- olvasható az érsekújvári ferences templom és kolostor bejárata felett, amely 1626 és 1631 között épült, s 1631. május 24-én Pázmány Péter szentelte fel, s amelynek könyvtára egykor olyan jelentős kódexeket őrzött, mint az Érsekújvári, Cseh, Thewrewk-kódex és a Piry János Cirjék ferences szerzetesről, könyvtáros-tanáráról elnevezett Piry-hártya. Vélhetően a templom ekkor még a jelenleginél alacsonyabb, zsindely-tetős épület lehetett, s a mainál jóval kisebb volt a kolostor is.

Miután Érsekújvár török kézre került, a kolostor 1663-tól a török tisztek lakásául szolgált, a templomot pedig raktárnak használták, a templomtornyot minaretté alakították. Ezekben az időkben a ferenceseknek ugyan el kellett hagyni a kolostort, de egy fennmaradt dokumentum szerint "békességgel koldulhattak", maradtak a néppel, innen a barátok elnevezés.
Miután Érsekújvár újból magyar kézre került, 1685 után a templomot és kolostort megújították és Sorman Péter, a ferencesek milánói generálisa szentelte fel.

A Rákóczi-szabadságharc idején a kolostornak nem kisebb vendége volt, mint Bercsényi Miklós, aki többször is lakott a kolostor falai között. Erre az épület falán ma emléktábla is emlékeztet. Bercsényi a kolostort az eredeti stílus szerint kibővítette.

A következő nagyobb bővítés, felújítás a 19. század végén történt az épületen. A 20. században a háborúk a kolostort többször komolyan megrongálták. Ennek lett áldozata a barokk díszítés és az egykori barokk feliratok, amelyek mind elvesztek. A kolostor teljes felújítása és régészeti feltárása 1978-ban kezdődött meg.

A régészeti munkák során megtalálták az eredeti kaput, amely a kocsiknak szolgált, hogy be tudjanak hajtani az udvarba, illetve a templom alatti kriptát is, melyben a városi elöljáróság és a kolostor lakosai temetkeztek.

A kolostor épületében egy ideig múzeum székelt, azonban mára teljes mértékben visszakerült a ferencesek tulajdonába, jelenleg a szerzetesek segítségével jelenleg mintegy 20 szellemi, illetve testi fogyatékos fiatal számára munkalehetőséget is biztosítva egy szociális üzem által.

A templom és kolostor történetéről szóló összefoglaló: https://watson.sk/NZONLINE/docs/strbakolostor.pdf

Felhasznált források:


A nyitó kép forrása: Wikipédia, Pogány Péter fotója

+421-35 640 06 27
940 62 Nové Zámky Kostolná 1

Kapcsolódó