Obecné Múzeum

2

V Obecnom múzeu v Moči čaká záujemcov významná etnografická a regionálna zbierka, podľa požiadaviek aj s interaktívnymi programami. Návštevník sa tu stretne s mnohofarebným, bohatým svetom starej sedliackej kultúry. Sledujúc vecné a duševné produkty našej ľudovej kultúry sa nám otvára svet, v ktorom ešte ľudia žili v skutočnom komunitnom duchu, blízko seba, v úzkych ľudských vzťahoch, pomáhajúc si navzájom, odkázaní na seba, kde si vážili jeden druhého. Môžeme sledovať, aké hodnoty sa vytvorili rukami sedliackeho človeka, ktorý nič nepremárnil, čo mu príroda dala. Kultúra starej dedinskej komunity verne ukazuje, akú veľkú hodnotu mala kedysi rodina, veď mladí ľudia vo väčšine prípadov osvojovali svoje budúce remeslá v rámci rodiny. Môžeme povedať, že sa narodili do tradícií, každý mal svoje vyznačené miesto, úlohu. Poriadok života diktoval činnosti zo dňa na deň, z jedného ročného obdobia na druhé. Prechádzajúc cez jednotlivé miestnosti dostávame informácie o spôsobe hospodárenia našich predkov, o ich zvykoch a v neposlednom rade môžeme pozorovať históriu rozvoja obce, boj dedinčanov o prežitie, zachovanie sa.

Terajšia výstava sa zaoberá štyrmi témami:

  • Rozvoj populácie, dejiny obce
  • Významné osobnosti obce
  • Lodné mlyny, mlynári na Dunaji
  • Osudy nevoľníkov

Etnografické predmety a dokumenty bádajúce históriu obce, ktoré sú vystavené v Obecnom múzeu Moča, patria do nášho národného kultúrneho dedičstva. Sú prameňom skúmania minulosti a prameňom tradícií, ktoré zachovávajú hodnoty. Pozývame návštevníkov, aby sa na vlastné oči presvedčili, ako sa malá dedina stará o svoje tradície a zvyky, starostlivo chráni dedičstvo svojich predkov a v neposlednom rade je pyšná na ich vecnú a duchovnú pamiatku, lebo si uvedomuje, že iba tieto hodnoty sa môžu stať jej zachovávajúcou silou.