Vyhliadkové plavby v Kravanoch nad Dunajom

3

Počas leta sa na Dunaji medzi Kravanmi a Lábatlanom premáva malá loď.

Viac informácií: http://www.kravany.com

94636 Kravany nad Dunajom Dunajský rad

Ďalej odporúčame