Komárno - Šamorín

2

Prvá zastávka, Ekofarma sa nachádza pri Veľkolélskom ostrove a je vzdialená 15 km od mesta Komárno. Ostrov je dlhý viac ako 3 km a dnes je jeden z posledných veľkých ostrovov Dunaja, ktorý sa nachádza na Slovensku. Na ekofarme si viete oddýchnuť a vyskúšať si jazdu na koni, vodnú turistiku a takisto je možný kemping v areáli.

Klížska Nemá nachádza sa 23,5 km od Komárna. Nachádzajú sa tam pamiatky ako: Reformovaný kostol, Rímskokatolícky kostol sv. Anjelov strážcov, Kúria rodiny Zámory - jednopodlažná pôvodne neskorobaroková stavba na pôdoryse obdĺžnika s valcovou strechou približne z konca 18. storočia.

Kúria rodiny Zámory, Foto: https://www.wikiwand.com/sk

Obec Medveďov sa nachádza 45,7 km od Komárna a leží na brehu Dunaja a pár kilometrov pod najväčším vodným dielom na Slovensku. Nachádza sa tam Rímsko-katolícky kostol sv. Anny.

Rímsko-katolícky kostol sv. Anny, Foto: https://www.wikiwand.com/sk

Gabčíkovo je vodné dielo na rieke Dunaj a nachádza sa 58,7 km od Komárna. Vodné dielo bolo budované na základe medzinárodnej zmluvy z roku 1977 a predovšetkým s cieľom zabrániť pravidelným záplavám v tejto oblasti.

Vodné dielo, Foto: https://ekonomika.sme.sk/

Šamorín nachádza sa 86,1 km od Komárna. Vznikol pri vtedajšom hlavnom ramene Dunaja. Mesto Šamorín má bohatú tradíciu. Vytvorili cestu slávy na Pomlejskej ulici projektom Lavičky našich osobností. Nachádza sa tam aj 10 hektárový mestský lesopark POMLÉ. Pre milovníkov histórie sav Šamoríne nachádza Mestský vlastivedný dom, kde sa koná výstava, ktorá predstavuje šamorínske tradície a nástroje mestských remesiel.

Mestský lesopark Pomlé, Foto: https://www.samorincan.sk/

Ďalej môžete pokračovať smerom Bratislava cez Zdrž Hrušov, ktorý je súčasťou Vodného diela Gabčíkovo.

Pripojené dáta: 79,94 km
Nečistota:  2
Kvalita povrchu: Iný: 100% (79,94 km)
Celkovo vzostupne: 749 m
Celkovo zostupne: 763 m