Ekofarma na Veľkolélskom ostrove

2

Ekofarma sa nachádza pri Veľkolélskom ostrove, neďaleko obce Zlatná na Ostrove. Od Komárna je vzdialená približne na 15 kilometrov. Je ľahko dostupný po ceste, na cyklotrase, ale aj pre tých, ktorí si zvolia vodnú cestu.

3 kilometre dlhý Veľkolélsky ostrov, ležiaci pri Dunaji neďaleko Komárna, je s rozlohou viac ako 250 hektárov známy ako jeden z posledných veľkých dunajských ostrovov na Slovensku. Snúbi sa tu hospodárenie človeka v súlade s prírodou a nespútaná divočina zaplavovanej krajiny. Ostrov predstavuje unikátnu mozaiku lesných, mokradných a trávnatých biotopov. Z jednej strany je lemovaný v týchto miestach už veľmi širokým hlavným korytom Dunaja a z druhej strany takisto relatívne širokým Veľkolélskym ramenom. Od roku 2009 bola na lúkach ostrova obnovená tradičná pastva hospodárskych zvierat (ktorá tu zanikla v 90-tych rokoch) a po nížinných lúkach sa opäť preháňajú stáda kráv, oviec, kôz a kone. Krajinársku hodnotu ostrovu pridávajú aj staré solitérne duby uprostred lúk, ich okraje zas lemujú vysoké topole a hlavové vŕby. V rámci pralesnej prírodnej rezervácie s najvyšším piatym stupňom ochrany sú prirodzené lesné biotopy ponechané na samovývoj. Ostrov je zároveň ornitologickým rajom – môžete tu zazrieť volavky a kormorány prilietajúce za potravou z neďalekej hniezdnej kolónie, brehule, bociany biele i čierne, či nášho najväčšieho dravca orliaka morského, ako majestátne krúži nad ostrovom.

Názov priľahlej obce Zlatná na Ostrove (Csallóközaranyos v maďarčine) či Locus Aureus (ako sa spomína v prvej zmienke o obci z roku 1094) naznačuje, že sa tu kedysi získavalo zlato. Vody Dunaja vytvorili v týchto miestach meander, v ktorého náplavoch sa usádzalo značné množstvo zlata. Dokonca aj dnes, ten kto má šťastie a cit v rukách, môže v piesku z brehu Dunaja vyryžovať pár zlatiniek.

Služby:

- jazda na koni (je potrebné sa ohlásiť vopred)

Vďaka spolupráci s Jazdeckým klubom Zlatý Hucul, ktorého šikovní členovia pôsobia na ostrove už niekoľko rokov, si môže jazdenie na huculských koňoch vyskúšať aj úplný začiatočník, ale takisto si príde na svoje aj náročný a skúsený jazdec. Huculy si vybrali pre ich pokojnú povahu a odolnosť znášať všetky nepriazne počasia, keďže sú voľne na ostrove od skorej jari do neskorej jesene s nepretržitým prístupom k pastve a vode.

V rámci jazdenia na ostrove ponúkajú:

  • výučba jazdy na koni – vďaka pokojnej povahe huculských koní a trpezlivému prístupu našich skúsených inštruktorov je učenie sa jazdiť zábavou aj pre úplných začiatočníkov, či dospelých alebo deti
  • vozenie detí na koníkovi (prípadne oslíkovi)
  • vychádzky do terénu pre samostatných jazdcov – jednodňové či viacdňové výlety pre individuálnych jazdcov a skupiny
  • detské jazdecké tábory – v rámci jedného turnusu tábora sa deti naučia základy jazdenia (minimálne 1 hodina v sedle denne), starostlivosti o kone (čistenie, česanie, alebo napríklad aj zapletanie hrivy) a navyše zažijú krásne a náučné prechádzky po ostrove nielen na koni a bohatý sprievodný program
  • jazdecké preteky – od roku 2011 pre Vás na ostrove každoročne organizujeme letné jazdecké preteky huculských koní (a iných plemien), ktoré sú široko-ďaleko známe nielen svojimi atraktívnymi disciplínami (mini-maxi, parkúr a stezka) ale aj bohatým sprievodným programom pre celú rodinu
- piknik v krásnom prírodnom prostredí na Veľkolélskom ostrove
- stanovanie, kemping (spoločná kuchyňa, spoločenské sociálne miestnosti)
- bufet
- triedne výlety, tábory, škola prírody
- Interaktívna výstava
- cyklotrasa (Eurovelo 6)
- vodná turistika
- miesto pre konanie podujatí: workshopy, konferencie, firemné akcie, rodinné podujatia


Zdroj: https://www.ekofarma.sk/

+421 948 104 665
946 12 Zlatná na Ostrove Záhrady pri Dunaji 9064, dom č. 835 946 12 Zlatná na Ostrove