​Vyhliadkové plavby v Komárne

8

Prehliadka mesta začína od prístavu St. Borbála.

Výletná loď Pluto je vhodná na prijatie 40 osôb.

Okrem pravidelného cestovného poriadku je vhodná aj na školské a iné skupinové výlety.


Je potrebné sa nahlásiť vopred / előzetes bejelentkezéssel / upon prior arrangement

Letná sezóna / Nyári szezon / Summer season

Štv/Csü/Thu: 17:00

Ne/Va/Su: 17:00

Ceny / Árak / Prices

Dospelý/felnőtt/adult: 8 €

Deti/gyerek/children: 4 €


Kontakt:

Tel. 0907 16 15 14 alebo

e-mail: info@plavebnaskola.sk.

FB: https://www.facebook.com/lodpluto/