Náučný chodník Strekov - Svodín

4

Východiskovým a cieľovým miestom náučného chodníka, s celkovou dĺžkou 9,3 km, sú rímsko-katolícke kostoly v obciach Strekov a Svodín. Náučný chodník je vyznačený náučnými značkami (každých 50 m) a smerovníkmi (v počte 12). Na trase je osadených 6 vývesných tabúľ v rozmeroch 1,8 x 1,2 m. Obsahové náplne tabúľ sú zamerané na vzácne druhy fauny a flóry, pútnické miesto Cigléd, ľudové tradície a kultúrnohistorické pamiatky obcí Strekov a Svodín a popis mariánskej cesty.

Web: https://www.mariaut.sk

Email: compass.strekov@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/kurtszogyentanosveny/

Ďalej odporúčame