Aeroklub Nové Zámky

2

Aeroklub Nové Zámky vznikol ako dobrovoľné združenie občanov v zmysle zákona č.83/1990 O dobrovoľnom združovaní občanov, ktorí vykonávajú záujmovú a športovú činnosť. Členovia Aeroklubu Nové Zámky sa venujú bezmotorovému a motorovému lietaniu. Aeroklub Nové Zámky, ako základný organizačný článok je súčasťou SNA - Slovenského národného aeroklubu generála M. R. Štefánika, so sídlom v Žiline. SNA je tiež členom Federation Aeronautique Internationale (FAI) so sídlom v Lausanne (Švajčiarsko).

Zdroj a foto: https://www.aeroklub-novezamky.sk/