Kaplnka sv. Anny

2

Na základe závetu Borbála Mileticsa, bohatého občana Komárna v roku 1709, prenechala dva obchodné priestory a svoj dom chudobným a založil chudobinec, vedľa ktorého bola v roku 1750 postavená kaplnka, ktorá bola krátko po zemetrasení v roku 1763 poškodená a v roku 1768 vyhorel.

Chudobný dom, v ktorom bolo ubytovaných 12 chudobných ľudí, podporovali aj ostrihomské kánony Ignác Bärnkopf. Ľudia žijúci v chudobných domoch mohli v meste žobrať dvakrát ročne, na Veľkú noc a na Deň sv. Anny. Chudobný dom a kaplnka zhoreli pri požiari v roku 1848. Po obnove kaplnky (keďže kostol sv. Jána, ktorý používali predtým, už nebol prestavaný) ju používali nemeckí obyvatelia mesta. Jeho dva malé zvony boli roztavené počas prvej svetovej vojny. Neskôr, v roku 1922, bol v dielni Jakaba Dosztála odliaty nový. Chudobný dom (fungujúci z darov do 1920 rokoch v dôsledku inflácie) existoval do roku 1945.

+421 35/773 00 36
945 01 Komárno Nám. gen. Klapku 1/1