Ruíny kostola Svätého Michala

2

Existujú historické dôkazy, podľa ktorých obec mala kostol už v XIII. storočí, presný dátum jeho postavenia však nepoznáme. V posledných mesiacoch vojny dostala viac zásahov, nakoniec bola vyhodená do vzduchu ustupujúcimi Nemcami 28. marca 1945. Zrútili sa obe jej veže aj s loďou, zachovaná zostala iba časť svätyne. Jej poškodené, holé múry ešte stáli niekoľko rokov, napokon tam zostala iba hŕba sutiny zarastená burinou.

+421367566001
943 54 Svodín Maľokostolná

Ďalej odporúčame