Komárno - Kolárovo

4

Výlet na vodný mlyn v Kolárove láka turistov.Vodný mlyn v Kolárove je skutočnou replikou bývalého vodného mlynu z obce Radvaň nad Dunajom, z roku 1920. Bol vyhotovený koncom osemdesiatych rokov a teraz funguje ako múzeum mlynárstva. Leží v malebnom prírodnom okolí na polostrove ohraničený s Mŕtvym ramenom Malého Dunaja a sútokom Malého Dunaja s Váhom. Ďalšia obdivuhodná stavba je most, ktorý je najdlhší drevený krytý most v Európe.

Pripojené dáta: 49,71 km
Kvalita povrchu: Iný: 100% (49,71 km)
Celkovo vzostupne: 141 m
Celkovo zostupne: 143 m