Socha arcibiskupa Juraja Széchényiho

2

Arcibiskup Juraj Széchényi (1592–1695) bol náboženským spisovateľom, zakladateľom kláštorov, ostrihomským arcibiskupom a uhorským prímasom, ktorý dňa 29. októbra 1691 udelil Novým Zámkom mestské výsady. Študoval v Trnave a vo Viedni, neskôr sa staral o výchovu kňazov. Postupne bol čanádskym, péčskym, veszprémskym biskupom, györskym a kaločským arcibiskupom a nakoniec od 21. marca 1685 ostrihomským arcibiskupom. Zomrel 18. 2.1695 v Prešporku (dnes Bratislava), kde sú v Dóme sv. Martina uložené jeho telesné pozostatky. Autorom sochy je Tibor Szilágyi.

Zdroj a foto: https://www.novezamky.sk/arcibiskup-szechenyi-povy...

940 02 Nové Zámky Kraskova