Komárňanská Informačná Kancelária - KIK

2

Navštívte našu informačnú kanceláriu

Naša informačná kancelária očakáva turistov a občanov mesta potrebujúcich rôzne turistické, kultúrne a ďalšie podobné informácie. V kancelárii sú dostupné všetky potrebné materiály ako mapy, letáky, suveníry a iné darčekové predmety, ako napríklad miestne remeselnícke výrobky pre návštevníkov.

Našim cieľom je poskytnutie čo najpresnejších a najlepších informácií ohľadne turistických možností a možností kultúrneho, športového a voľnočasového vyžitia v meste a v okolitom regióne.

Kancelária patrí pod Oblastnú organizáciu cestovného ruchu - Podunajsko, v ktorom sa pracovníci organizácie a kancelárie aktívne podieľajú na organizácii a propagácii vlastných či iných podujatí mesta, obcí či organizácií, ktoré potrebujú zviditeľniť, spropagovať svoje aktivity.


Cieľom kancelárie vo všeobecnosti je zozbieranie aktuálnych informácií o turistických a iných voľnočasových možnostiach v Komárne a v priľahlých obciach a ich propagácia. Podujatia sa propagujú na našich mediálnych platformách a formou newsletteru, ktorý sa zasiela každý pondelok. V prípade záujmu o programy kontaktujte: marketing@podunajsko.com alebo sa prihláste na odber na našej webovej stránke.

Snažíme sa nadviazať a upevňovať partnerské a priateľské vzťahy s inými podobnými subjektmi a inštitúciami doma aj v zahraničí.

Okrem každodenných činností sa organizujú programy ako:

- nočná prehliadka pevnosti – uvidíte vzrušujúcu tvár jedného z najväčších pevnostných systémov v strednej Európe - prehliadka s fakľami, či s lampami v neskorých večerných hodinách.

- plavba pri západe slnka - hodinová plavba po Váhu a Dunaji, kde si účastníci môžu vychutnať rieku a zapadajúce slnko s dobrým pohárom vína.

- remeselnícke trhy – vždy sa nachádzajú na inom turisticky atraktívnom mieste, môžete si kúpiť jedinečné výrobky od miestnych remeselníkov.

- sprevádzanie - pre skupiny a jednotlivcov, ktorí majú záujem o prehliadku mesta v maďarskom, anglickom a slovenskom jazyku. V prípade záujmu je možné požiadať o niekoľko hodinovú prehliadku v centre mesta, prehliadku pevnosti alebo dokonca o viacdňový program.


Kontakt:

Námestie gen. Klapku 1., 945 01 Komárno

E-mail: marketing@podunajsko.sk

Tel: 00421 948 830 202

Web: www.visitdanube.eu

FB: https://www.facebook.com/visitdanube/

https://www.facebook.com/dunamente/


Otváracia doba

po - pi: 8:30 - 16:30
so - ne: Farba