Medzinárodný hudobný festival Pro musica nostra

01.10.2021 18:00 - 08.10.2021 20:00