Medzinárodný hudobný festival Pro musica nostra

2021.10.01. 18:00 - 2021.10.08. 20:00