Medzinárodný festival vojenských dychových hudieb

27.09.2020 14:00 - 19:00