Medzinárodný festival vojenských dychových hudieb

09/27/2020 2:00 PM - 7:00 PM