Gadányi Jenő - sakrálna príroda

10/04/2019 5:00 PM - 01/24/2020 4:00 PM

Vernisáž pamätnej výstavy a prezentácia knihy J. Gadányiho dňa 4. októbra (piatok) o 17:00 v Zichyho paláci. Výstava potrvá do 24. januára 2020. Každého srdečne čakáme!