Tiráž

Vydáva: OOCR Podunajsko

Sídlo: Nám. slobody 1, 943 01 Štúrovo

Korešpondečná adresa: Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

IČO: 500 92 499

DIČ: 212 016 7225

Výkonný riaditeľ: Ing. Gabriel Duka

Web: www.visitdanube.eu

E-mail: info@podunajsko.com

Tel.: +421 948 830 202

Editor webovej stránky www.visitdanube.eu:

Tel.: +421 948 830 202

A tárhelyszolgáltató adatai:

Názov firmy:. Qilaq Solutions Kft

Sídlo: 8623 Balatonföldvár, Móricz Zs. u. 26/b/3

E-mail: info@qilaq.hu