Sieť vyhliadkových bodov v cezhraničnej Podunajskej oblasti

INTERREG SKHU Fond malých projektov

Názov projektu: Sieť výhliadkových bodov v Podunajskej pohraničnej oblasti/ VÝHLIADKA Číslo projektu: SKHU/WETA/1901/1.1/005 / Partneri projektu: Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. (HU, Vedúci partner), Podunajsko - Dunamente OOCR (SK, Projektový partner) / Výška podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja : 49,271.00 €

Konzorcium pre rozvoj turistickej oblasti Podunajsko bolo založené v apríli roku 2019. Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR) pôsobiace v oblasti hraničného úseku medzi Komáromom a Ostrihomom a Komárnom a Štúrovom spojili svoje sily s cieľom efektívnejšie vstúpiť na trh a začali cezhraničnú spoločnú prácu podľa dohodnutého harmonogramu.

Ďalším pilierom spolupráce je podpora prírodného dedičstva a rozvoj infraštruktúry slúžiacej návštevníkom. Cieľom je propagovať hodnoty s posilňovaním ekoturizmu a ekologickým prístupom, sľubovaním zážitkov z prírody a uprednostňovaním výletov a pešej turistiky.

Počas realizácie projektu bolo vytvorených 8 výhliadkových bodov v danej oblasti, takmer 50 bodov bolo vyznačených v zobrazení na mape v novovytvorenej aplikácii pre mobilné telefóny. Vytvorila sa databáza fotografií na podporu marketingových cieľov, taktiež bola vyvinutá dobrodružná hra, ktorá podporuje spoznávanie zaujímavostí spojených s vyhliadkovými bodmi.

Komplexný program podporuje miestne obyvateľstvo a turistov prichádzajúcich do oblasti, tráviť užitočne voľný čas a pomáha zvyšovať ich odhodlanie chrániť životné prostredie.

Realizácia projektu poskytla príležitosť ľuďom žijúcim v pohraničnej oblasti spoznávať a uvedomiť si svoje poklady. Realizácia projektu prispela k prezentácii prírodných hodnôt oblasti a tiež zdôrazňuje význam trvalo udržateľného rozvoja.