VII. KOMARÁTSKY FESTIVAL DETÍ

27.08.2022 16:00 - 28.08.2022 19:00

KOMARÁTSKY FESTIVAL DETÍ

27. AUGUST (sobota)
Námestie gen. Klapku, 16.00-19.00 hod.
16.30-17.30 - koncert skupín Masni a Pocó
17.30-18.30 – predstavenie s obrovskými bábkami: Maťko husiar (Matyi, a ludas) Bab Társulat
16.00-19.00 - Fotodivadlo Ferkó Kádára
16.00-19.00 - remeselné aktivity

16.00-19.00 - ľudové drevené hry

KOMARÁTSKY FESTIVAL DETÍ

28. AUGUST (nedeľa)
Námestie gen. Klapku, Anglia Park, Dôstojnícky pavilón (nádvorie)


NÁMESTIE gen. KLAPKU
14.00-19.00 - "Maľuj, tancuj, muzicíruj" - prehliadka talentu mladých umelcov v spolupráci so Základnou umeleckou školou Komárno
17.00-18.00 - predstavenie s obrovskými bábkami: Scény z manželstva alebo Tri želania, Bab Társulat

14.00-19.00 – Rozprávkový domček s Knižnicou Józsefa Szinnyeiho

RADNICA (MESTSKÝ ÚRAD V KOMÁRNE - HLAVNÁ BUDOVA)

14.00-18.00 - "Otvorená radnica" - interaktívne hry a fotografovanie s insígniami primátora

DÔSTOJNÍCKY PAVILÓN (NÁDVORIE)
14.00-19.00 - ľudové drevené hry a kolotoč
14.00-19.00 – rozprávkový kútik s László Gálom
14.30 - Szende székely rozprávkar Pál Csernik (v maďarčine)
15.30 - Tyjátr - tradičné bábkové divadlo s Ivanom Gontkom (v slovenčine)
17.00 – Uspávanková show – veľkolepá Uspávanka s Kingou Süll, Margit Bresztyák a Enikő Pézman

18.00 - rozprávkové predstavenie s bábkarkou a speváčkou Gyöngyi Écsi (v maďarčine)

PARK ANGLIA (OPROTI DETSKÉMU PARKU)
14.00-19.00 - hry zručnosti a remeslá s Kanceláriou účtovného a daňového poradenstva Paragraf
14.00-19.00 - lukostreľba a ukážka lukostreľby s Imre Nagyom
14.00-19.00 - výroba bábik pod vedením Dóry Mester
14.00-19.00 - remeselné aktivity
14.00-19.00 - "Poľovníci za deti!" - interaktívna ukážka poľovníctva a lesníctva pre deti
14.00-19.00 - "Mestertér" - tradičný domček hier s Divadlom Karzat
14.00-19.00 - "Dobrodružná škatuľka Futura – Malý Žitný ostrov prichádza k vám!" - objav skryté biotopy Malého žitného ostrova, nájdi ukryté zvieratká!

14.00-19.00 - detský tanečný dom so Zoltánom Hanuszom a jeho kapelou

HUDOBNÉ ÚDOLIE (OPROTI DETSKÉMU PARKU)
15.30 - koncert detského orchestra Apacuka
17.00 - koncert detského orchestra Iskiri

18.30 - koncert detí - Bea Palya

PARK ANGLIA (SOCHA LADISLAVA V. )
14.00-19.00 - ZOO farma zoologickej záhrady z Novej Osady, hladkanie malých zvieratiek
14.00-19.00 – nafukovací hrad na skákanie s tímom Acacia

14.00-19.00 - elektrický býk s tímom Acacia

UZAVRETÁ CESTA MEDZI MsKS BÉNIHO EGRESSYHO A ZÁKLADNOU UMELECKOU ŠKOLOU
14.00-19.00 - "Šikovníček" - interaktívne hry a zručnosti z Centra voľného času v Komárne

14.00-19.00 - ukážka záchranárskych, hasičských a policajných vozidiel