VI. Rozprávkový festival ... Kde bolo, tam bolo

27.09.2021 09:00 - 21.10.2021 12:00

VI. rozprávkový festival Kde bolo, tam bolo… už onedlho

Viacročnou tradíciou prepletený rozprávkový festival usporiada Regionálne osvetové stredisko v Komárne tento rok už šiestykrát pre potešenie detí všetkých materských, základných, špeciálnych základných škôl a 8-ročných gymnázií s vyučovacím jazykom maďarským v okrese Komárno. Mestom Komárno finančne podporená súťaž v prednese a výtvarníctve VI. Kde bolo, tam bolo… bude tematicky zameraná na Rozprávky Eleka Benedeka, spisovateľa, ktorý je jedným zo zakladateľov maďarskej detskej literatúry.

Zámerom podujatia je dôstojným spôsobom predstaviť úsilie veľkého literáta rozprávok, ktorý prispieva k vzdelávaniu detí, úcte k vlasti a láske k rodine, s cieľom zachovania ľudového charakteru rozprávok. Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu nášho okresu sa rozprávkový festival uskutoční prostredníctvom internetovej platformy Regionálneho osvetového strediska v Komárne. Vyhodnotenie súťažných prednesov a výtvarných diel ROS v Komárne zverejnení 27. októbra 2021 on-line.

Najlepšie práce budú prezentované virtuálnou výstavou – Facebook, YouTube Regionálneho osvetového strediska v Komárne.

Účastníci umiestnení na 1., 2. a 3. mieste v každej kategórii postupujú do krajského kola súťaže 26. novembra 2021 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.

Uzávierka prihlášok a termín doručenia prác: 21. október 2021.