V. Rozprávkový festival - Kde bolo, tam bolo...

24.09.2020 15:00 - 14.10.2020 09:00

Vytvorením tradície sa už V. Rozprávkový festival Kde bolo, tam bolo... usporiada, ako postupová súťaž v prednese a v ilustrácii rozprávok pre všetky materské školy, základné školy, špeciálne základné školy a 8-ročné gymnáziá s vyučovacím jazykom maďarským v okrese Komárno. Tohtoročnou témou budú Rozprávky o vílach. Prihlášky je možné postúpiť na:

1. Prednes rozprávky v maďarskom jazyku (základné školy, špeciálne základné školy a 8-ročné gymnáziá – podľa kategórií)

2. Výtvarná súťaž (materské školy, základné školy, špeciálne základné školy a 8-ročné gymnáziá – podľa kategórií)

Prihlásené deti a žiaci si môžu zasúťažiť na okresnom kole 22. októbra 2020, o 08:30 na Cirkevnej spojenej škole MARIANUM, ul. biskupa Királya 30, 945 01 Komárno, kde vystavíme najlepšie výtvarné práce. V každej kategórii 1., 2. a 3. miesto postupuje do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční 12. novembra 2020 na Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.

Uzávierka prihlášok a termín doručenia prác: 14. októbra 2020.

Zdroj: https://www.ros-komarno.sk/products/v-rozpravkovy-...