Rozvoj cykloturistiky

26.11.2019 09:00 - 13:00

OOCR Podunajsko – Dunamente Vás srdečne pozýva na konferenciu s názvom

„Rozvoj cykloturistiky v Podunajskom regióne“,

ktorá sa organizuje v Dôstojníckom pavilóne, v Komárne dňa 26. novembra 2019.

Prvoradým cieľom konferencie je oboznámiť prítomných s možnosťami rozvoja cykloturistiky v Podunajskom regióne.

Na konferencii budú prednášať odborníci zo Slovenska aj z Maďarska.

Účasť na konferencii je bezplatná, avšak je potrebná registrácia, ktorú prijímame do 25. novembra emailovou formou. Simultánne tlmočenie bude zabezpečené.


Podrobný program:

8:30 - 9:00 - registrácia

09:00 – 09:10 – Otvorenie podujatia a príhovor primátora (Mgr. Béla Keszegh, predseda OOCR Podunajsko)

09:10 – 09:25 – Dobré príklady z cykloturistiky (Pétera Prinzingera (Maďarský zväz cestovného ruchu, predseda)

09:25 – 09:40 – Giro d‘Italia 2020 Hungary (Szilasi László, koordinátor)

09:40 – 09:55 – Účasť Podunajska počas Giro d‘Italia (Zoltán Szekér, Konzorcionálna spolupráca Podunajska)

09:55 - 10:10 - prestávka

10:10 – 10:25 - Rozvoj cykloturistiky v Nitrianskom kraji (Tibor Csenger, podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja)

10:25 – 10:40 – Rozvoj cykloturistiky v regióne Ister Granum (Péter Nagy – riaditeľ EZÚS Ister Granum)

10:40 – 10:55 - Rozvoj cykloturistiky v regióne Pons Danubii - Stratégia, projekty, vízia (Zoltán Bara – riaditeľ EZÚS Pons Danubii)

10:55 - 11:10 - prestávka

11:10 – 11:25 - Podunajské cyklistické podujatia (Zoltán Bujna – cyklista, cestovateľ)

11:25 – 11:40Zážitky a skúsenosti z 3-dňovej cyklotúry (Marta Rajková - blogerka a cestovateľka)

11:40 - 11:55 - Cykloturistika na Slovensku (Michal Hladký – Slovenský cykloklub, predseda)

11:55 - 12:10 - Digitálny cestovateľ Podunajska (Márkus Zsolt László – SZTAKI)

12:10 – obed formou sendvičov


Po konferencii bude príležitosť spoznať a ochutnať miestne remeselnícke produkty od makového kráľovstva z Patiniec - Pemaku a zo syrárne a vinárstva Georgina


Srdečne Vás očakávame!