Prehliadka speváckych zborov

02.07.2021 19:00 - 22:00

Zborový spev má v Nových Zámkoch dlhoročnú tradíciu vďaka výnimočným osobnostiam tohto hudobného žánru, ktoré zasvätili životy propagácii zborového spevu a skultúrňovaniu mesta. Aj v súčasnosti pôsobia v našom meste viaceré spevácke zoskupenia detí i dospelých. Jedinečná prehliadka je príležitosťou inšpirovať sa, získať skúsenosti, hudobné priateľstvá a spropagovať myšlienky zborového spievania, ktoré stojí na vzájomnom načúvaní, tolerancii, vnímaní potrieb druhých a ľudskej blízkosti. Okrem vystúpení jednotlivých speváckych zborov z mesta i hosťujúcich umelcov budeme svedkami naozaj originálneho a mohutného zážitku. Na jednom pódiu súčasne zaspievajú: DETSKÝ SPEVÁCKY ZBOR PRI KATOLÍCKEJ SPOJENEJ ŠKOLE DÁMSKY SPEVÁCKY ZBOR PRI KATOLÍCKEJ SPOJENEJ ŠKOLE KOMUNITA PRIATEĽOV ŠKOLY A HOSTIA ROCKOVÉ ZBOROPENIE Koncert dámskeho vokálneho zboru ENTHEA s doprovodom rockovej kapely THE JOINT VENTURE

Viac informácií: https://www.novezamky.sk/prehliadka-spevackych-zbo...