Prednáška o živote a diele Istvána Széchenyiho po maďarsky

03.12.2019 17:00 - 19:00