Nočné prehliadky Pevnosti

27.04.2024 19:30 - 22:00

SK - 19:30

Aj tento rok pre Vás pripravujeme nočné prehliadky Pevnosti. Hneď prvá bude 27. apríla (aj teraz organizujeme zvlášť slovenskú a maďarskú skupinu).
Účasť na prehliadkach bude obmedzená na max. 40 osôb, z toho dôvodu je povinná registrácia na e-mailovej adrese pevnost.kn@gmail.com
Deťom do 6 rokov prehliadky neodporúčame.
Vstupné jednotné: 6 € na osobu.
Vstupenky si môžete zakúpiť pred prehliadkou.
Začiatok prehliadky (v slovenskom jazyku) o 19:30 hodine.
Alkohol a omamné látky je pred a počas prehliadky zakázané užívať. V prípade, že sa zistí ich užitie, nebude danej osobe povolené zúčastniť sa prehliadky.