KULT-TÁR-HÁZ

15.02.2020 15:00 - 23:00

Kultúrny dom vo dne v noci
15. február 2020
Vstup voľný!

Informácie: http://www.mskskn.sk/udalosti/kult-tar-haz