Koncert Folkkvartett

13.12.2019 17:00 - 19:00

Paralely a prieniky
v ľudových hudbách Karpatskej kotliny

Koncert

„Inšpirovali ma v ostatných rokoch získané hudobné poznatky. Tie potvrdzujú skutočnosť, že národy a národnosti Karpatskej kotliny, nech sa javia byť akokoľvek rôznorodými, predsa len používajú ten istý hudobný jazyk. Je to jazyk, ktorý formovali, menili podľa vlastného vkusu alebo opatrili vlastným textom. Celovečerný program pozostáva z týchto i ďalších príkladov hudobných paralel a prienikov. Zároveň bude aj napínavým hudobným zážitkom. Počas jeho tvorby sme sa nesnažili o etnologickú či inú osvetu, ale o koncert vhodný pôžitku tak profesionálnej ako aj laickej verejnosti“.
Zoltán Hanusz

Folkkvartett – Muzika Zoltána Hanusza

Király Miklós – husle
Horváth Balázs – husle
Orsós Tamás – viola
Hanusz Zoltán – kontrabas
Hudobná spolupráca:
Kuti Sándor – cimbal

Koncert sa uskutoční v rámci projektu: Naše Vianoci

Sponzori

Koncert sa uskutoční s podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Mesto Komárno

Informácie: https://komarnodnes.sk/podujatie/parhuzamok-es-metszespontok-a-folkkvartett-zenekar-koncertje-2/#more-19263