Deň Starej Pevnosti

28.04.2024 09:00 - 21:00

Súčasťou komárňanský dní je už tradične aj deň Starej pevnosti, ktorý sa tento rok koná 28. apríla.

Srdečne pozývame všetkých veľkých aj malých obdivovateľov vojenskej histórie, ale aj fanúšikov dobrej zábavy či remesiel.

Vstup zadarmo

Stará pevnosť; vstup od Elektrárenskej cesty a pre peších cez Leopoldovú bránu

09.00: 4. Komárňanské vojenské hostiny – súťaž vo varení jedál z 19. storočia na otvorenom ohni

10.00: Pečenie štrudle na mieste

10.00: Tradičná hudba starodávnym verklikom v podaní Ivana Gontka

10.30: Vitéz László a Vas Juliska – rozprávka od Bábkového divadla Mancsi Fabók v jazyku maďarskom

11.30: Hudba a príbehy z obdobia uhorsko – tureckých vojen. Predstavenie kapely „E pluribus unum“ - Jednota v mnohorakosti

12.30: Príchod husárov a pešiakov z obdobia 1848/49 do Starej pevnosti

12.30: - 14.00 Ukážky z vojenského života

12.45: Vyhlásenie výsledkov súťaže 4. Komárňanské vojenské

13.00: Turecký ostrov- predstavenie tradičného bábkového divadla Tyjátr v jazyku slovenskom

14.00: Revolučné piesne z Moldavska, Gyimesu a Bukoviny v podaní Dorotty Kaczor, Kornéla Hegedűsa a Patrika Stecingera

14.45: Regrútsky tanec v podaní spolku Igmándi Hagyományőrző Egyesület. Na „tárogató“ hrá Miklós Vesztergám

15.00: Bojová ukážka z obdobia 1848/49 z príležitosti 175. výročia ko- márňanskej bitky, Narátor: plukovník Dr. Gyula Kedves, vojenský historik

10.00 - 17.00 Remeselnícke aktivity, detské hry

16.30 - 19.00 Majstrovstvá Slovenska silných mužov (parkovisko pred Novou pevnosťou